Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu/Sản phẩm

Điều kiện

Dinh dưỡng qua ống thông

Nutrison Advanced Diason

Chuyên biệt cho bệnh nhân đái tháo đường với chỉ số Glycemic Index (GI) là 17.

Sản phẩm được tập đoàn Danone Nutricia sản xuất tại Hà Lan.

Bịch 1000ml

Xem chi tiết

Nutrison Energy

Dành cho nhu cầu năng lượng cao, cần hạn chế dịch, có thể thay thế hoàn toàn bữa ăn.

Sản phẩm được tập đoàn Danone Nutricia sản xuất tại Hà Lan.

Bịch 1000ml

Xem chi tiết

Nutrison Multi Fibre

Với hỗn hợp chất xơ MF6 giúp nuôi ăn qua sonde dài hạn.

Sản phẩm được tập đoàn Danone Nutricia sản xuất tại Hà Lan.

Bịch 1000ml

Xem chi tiết

Nutrison Standard

Cho trường hợp nuôi ăn qua ống thông ngắn hạn (< 7 ngày), có thể thay thế hoàn toàn bữa ăn.

Sản phẩm được tập đoàn Danone Nutricia sản xuất tại Hà Lan.

Bịch 1000ml

Xem chi tiết
Trang web này được sử dụng bởi Chuyên gia Y tế. Những sản phẩm này được sử dụng dưới sự giám sát y tế, nếu bạn có bất cứ mối quan tâm nào, vui lòng tham khảo Chuyên gia Y tế của bạn.
Số ĐKKD: 0305006246 - Ngày cấp: 09/08/2016
Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM
Đã thông báo Bộ Công Thương