Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu/Sản phẩm

Điều kiện

Dinh dưỡng qua ống thông

Các sản phẩm độc đáo của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe các lựa chọn cho các giải pháp dinh dưỡng nhằm mục tiêu hỗ trợ chế độ điều trị cụ thể và tăng cường phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân.

Nutrison Advanced Diason

Dinh dưỡng chuyên biệt qua ống thông cho bệnh nhân tiểu đường

Bịch 1000ml

Xem chi tiết

Nutrison Energy

Dinh dưỡng năng lượng cao chuyên biệt cho bệnh nhân nuôi ăn qua ống thông

Bịch 1000ml

Xem chi tiết

Nutrison Standard

Dinh dưỡng chuyên biệt cho bệnh nhân ăn qua ống thông

Bịch 1000ml

Xem chi tiết
Trang web này được sử dụng bởi Chuyên gia Y tế. Những sản phẩm này được sử dụng dưới sự giám sát y tế, nếu bạn có bất cứ mối quan tâm nào, vui lòng tham khảo Chuyên gia Y tế của bạn.
Số ĐKKD: 0305006246 - Ngày cấp: 09/08/2016
Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM
Đã thông báo Bộ Công Thương