Đối tác

1. Đối tác về dinh dưỡng

1.1 Tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới - Danone

1.2 Tập đoàn Nutricia - đứng đầu về Dinh dưỡng y tế tại Châu Âu và thế giới.


Số ĐKKD: 0305006246 - Ngày cấp: 09/08/2016
Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM
Đã thông báo Bộ Công Thương