Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu/Sản phẩm

Điều kiện

Công cụ hút nọc độc côn trùng

Bug Bite Thing

Liên hệ
 Bug Bite Thing là một công cụ hút lấy dịch/ nọc độc của côn trùng từ dưới da. Khi bạn loại bỏ chất kích thích, cơ thể bạn sẽ ngừng sản...
Xem chi tiết
Trang web này được sử dụng bởi Chuyên gia Y tế. Những sản phẩm này được sử dụng dưới sự giám sát y tế, nếu bạn có bất cứ mối quan tâm nào, vui lòng tham khảo Chuyên gia Y tế của bạn.
Số ĐKKD: 0305006246 - Ngày cấp: 09/08/2016
Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM
Đã thông báo Bộ Công Thương