Sản phẩm từ Nutricia

Các dòng sản phẩm độc đáo của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ phạm vi lựa chọn các giải pháp dinh dưỡng nhằm mục tiêu hỗ trợ chế độ điều trị cụ thể và tăng cường hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân.

Nhiều sản phẩm trong số này là các sản phẩm dinh dưỡng đường uống - được thiết kế để hỗ trợ các bệnh nhân có thể ăn uống bình thường.  Tuy nhiên, đối với những bệnh nhân không thể ăn uống bình thường mà được nuôi ăn qua ống thông - ở các bệnh viện và chăm sóc dài hạn tại nhà - chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm cung cấp hệ dinh dưỡng hoàn chỉnh, phù hợp và chuyên biệt dành cho bệnh nhân nuôi ăn qua ống thông.

Trang web này được sử dụng bởi Chuyên gia Y tế. Những sản phẩm này được sử dụng dưới sự giám sát y tế, nếu bạn có bất cứ mối quan tâm nào, vui lòng tham khảo Chuyên gia Y tế của bạn.

Số ĐKKD: 0305006246 - Ngày cấp: 09/08/2016
Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM
Đã thông báo Bộ Công Thương