Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu/Sản phẩm

Điều kiện

Dinh Dưỡng Cho Người Lớn

Fortimel Protein 125mL hương Dâu

Sản phẩm dinh dưỡng y học giàu đạm, năng lượng cao, thể tích nhỏ 125 mL đầu tiên tại Việt Nam.

Sản phẩm được chỉ định cho bệnh nhân COPD, bệnh nhân có nhu cầu đạm cao.

Xem chi tiết

Fortimel Protein 125mL hương Vani

Sản phẩm dinh dưỡng y học giàu đạm, năng lượng cao, thể tích nhỏ 125 mL đầu tiên tại Việt Nam.

Sản phẩm được chỉ định cho bệnh nhân COPD, bệnh nhân có nhu cầu đạm cao.

Xem chi tiết
Trang web này được sử dụng bởi Chuyên gia Y tế. Những sản phẩm này được sử dụng dưới sự giám sát y tế, nếu bạn có bất cứ mối quan tâm nào, vui lòng tham khảo Chuyên gia Y tế của bạn.
Số ĐKKD: 0305006246 - Ngày cấp: 09/08/2016
Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM
Đã thông báo Bộ Công Thương