Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu/Sản phẩm

Điều kiện

Dây ăn thông Flocare

Dây truyền ngoại

NUTRICIA cung cấp một loạt các ống thông(xông) và các bộ ống ăn qua ống thông (xông), được thiết kế thuận tiện, độ tin cậy cao và giá thành tốt.

40,000đ/ dây

Xem chi tiết
Trang web này được sử dụng bởi Chuyên gia Y tế. Những sản phẩm này được sử dụng dưới sự giám sát y tế, nếu bạn có bất cứ mối quan tâm nào, vui lòng tham khảo Chuyên gia Y tế của bạn.
Số ĐKKD: 0305006246 - Ngày cấp: 09/08/2016
Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM
Đã thông báo Bộ Công Thương